victor-web (23K)

Tots els noms propis de persones, empreses, hardware, sistemes operatius, etc. que es relacionen en aquesta pàgina web, són propietat o marques registrades dels seus respectius propietaris, organitzacions o companyies, per tant ells tenen tots els drets reservats i el seu contingut està protegit per aquests drets per a qui distribuïssin, reproduïssin, plagiessin, en tot o en part i la seva transformació, en qualsevol tipus de suport sense la corresponent autorització dels seus propietaris.

Aquesta pàgina web està sent estructurada i dissenyada únicament per a aprenentatge i ensenyament per a alumnes de programació en llenguatge XHTML i disseny CSS, pel que no está fet amb objectius comercials ni ànim de lucre.